[ΟΠΣ 5047176] Νέες Οικογένειες Μοριακών Σιδηρομαγνητικών Υλικών με Εφαρμογές στη Μοριακή Ηλεκτρονική και Σπιντρονική

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Νέες Οικογένειες Μοριακών Σιδηρομαγνητικών Υλικών με Εφαρμογές στη Μοριακή Ηλεκτρονική και Σπιντρονική» με Κωδικό ΟΠΣ 5047176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail