[ΟΠΣ 5130593] ναβάθμιση των Διαδικασιών Ποιότητας του ΕΚΠΑ – Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση των Διαδικασιών Ποιότητας του ΕΚΠΑ – Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.» με Κωδικό ΟΠΣ 5130593 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail