[ΟΠΣ 5047930] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΡΕΥΣΤΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΩΝ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΡΕΥΣΤΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ΑνθρώπινουΔυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail