[ΟΠΣ 5050562] Νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς/παραγώγων γραφενίου: Επίδραση των διεπιφανειακών αλληλεπιδράσεων στην δομή και ιδιότητες του πολυμερούς (POLYGRAPH)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς/παραγώγων γραφενίου: Επίδραση των διεπιφανειακών αλληλεπιδράσεων στην δομή και ιδιότητες του πολυμερούς (POLYGRAPH)» με Κωδικό ΟΠΣ 5050562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail