[ΟΠΣ 5005942] Νανοσωματίδια Au στην κατάλυση οργανικών μετασχηματισμών: Νέες εφαρμογές στη σύνθεση πολύτιμων ενδιαμέσων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Νανοσωματίδια Au στην κατάλυση οργανικών μετασχηματισμών: Νέες εφαρμογές στη σύνθεση πολύτιμων ενδιαμέσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5005942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail