[ΟΠΣ 5047125] ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ/ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Ένταξη της Πράξης «ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ/ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047125 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail