[ΟΠΣ 5005134] Νανο-χημο-μηχανική στην Παραμόρφωση και Θραύση: Θεωρία και Εφαρμογές σε LIB & SGS

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Νανο-χημο-μηχανική στην Παραμόρφωση και Θραύση: Θεωρία και Εφαρμογές σε LIB & SGS» με Κωδικό ΟΠΣ 5005134 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail