[ΟΠΣ 5048136] Μουσικοί του Δρόμου: Πολλαπλές Ταυτότητες – Παραστατικές Στρατηγικές – Καλλιτεχνικές Εκφράσεις. Μία εθνογραφική έρευνα στην οδό Ερμού

 

Ένταξη της Πράξης «Μουσικοί του Δρόμου: Πολλαπλές Ταυτότητες – Παραστατικές Στρατηγικές – Καλλιτεχνικές Εκφράσεις. Μία εθνογραφική έρευνα στην οδό Ερμού.» με Κωδικό ΟΠΣ 5048136 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail