[ΟΠΣ 5047942] Μοντελοποίηση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης μέσω ακριβών ηλεκτροδυναμικών τεχνικών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μοντελοποίηση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης μέσω ακριβών ηλεκτροδυναμικών τεχνικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail