[ΟΠΣ 5004766] «ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΡΩΣΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΥΡΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ(fMRI)»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΡΩΣΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΥΡΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ(fMRI)» με Κωδικό ΟΠΣ 5004667 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail