[ΟΠΣ 5049185] Μοντέλο Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας για Αυτόνομα και Ηλεκτρικά Οχήματα – A Total Cost of Ownership Model for Automated and Electric Vehicles (TCO4AEV)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μοντέλο Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας για Αυτόνομα και Ηλεκτρικά Οχήματα – A Total Cost of Ownership Model for Automated and Electric Vehicles (TCO4AEV)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049185 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail