[ΟΠΣ 5005371] Μονοπάτια δυσμενούς έκβασης (Adverse Outcome Pathways) στην ανθρώπινη υγεία, από την έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα: Αξιολόγηση της επικινδυνότητας στον καρκίνο του πνεύμονα και του ήπατος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μονοπάτια δυσμενούς έκβασης (Adverse Outcome Pathways) στην ανθρώπινη υγεία, από την έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα: Αξιολόγηση της επικινδυνότητας στον καρκίνο του πνεύμονα και του ήπατος.» με Κωδικό ΟΠΣ 5005371 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail