[ΟΠΣ 5183766] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5183766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail