[ΟΠΣ 5201388] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5201388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail