[ΟΠΣ 5184466] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5184466 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail