[ΟΠΣ 5184003] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5184003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail