[ΟΠΣ 5184590] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5184590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail