[ΟΠΣ 5184901] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5184901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail