[ΟΠΣ 5183479] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5183479 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail