[ΟΠΣ 5183847] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολυτεχνείου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5183847 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail