[ΟΠΣ 5184587] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5184587 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail