[ΟΠΣ 5183458] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5183458 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail