[ΟΠΣ 5183812] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5183812 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail