[ΟΠΣ 5183805] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5183805 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail