[ΟΠΣ 5201496] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) Πανεπιστημίου Πειραιώς» με Κωδικό ΟΠΣ 5201496 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail