[ΟΠΣ 5184868] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5184868 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail