[ΟΠΣ 5184594] Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ 5184594 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail