[ΟΠΣ 5086621] Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5086621 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail