[ΟΠΣ 5093203] Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5093203 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail