[ΟΠΣ 5048952] Μνήμη και τέχνη στο όριο: Εκκλησία και κοινωνία στη βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μνήμη και τέχνη στο όριο: Εκκλησία και κοινωνία στη βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία» με Κωδικό ΟΠΣ 5048952 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail