[ΟΠΣ 5048928] Μικροβιακή αλλοίωση και προσδιορισμός ποιότητας κατά την συντήρησή του κρανιού (Argyrosomus regius) υπό ψύξη με σύγχρονες μοριακές και αναλυτικές μεθόδους

 

Ένταξη της Πράξης «Μικροβιακή αλλοίωση και προσδιορισμός ποιότητας κατά την συντήρησή του κρανιού (Argyrosomus regius) υπό ψύξη με σύγχρονες μοριακές και αναλυτικές μεθόδους» με Κωδικό ΟΠΣ 5048928 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail