[ΟΠΣ 5048204] ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048204 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail