[ΟΠΣ 5005964] Μικροπεριβάλλον και μεταγραφική ρύθμιση στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία: επικέντρωση στο μεταγραφικό παράγοντα ΤΑp63 και το ρόλο του στον αντι-αποπτωτικό φαινότυπο των λευχαιμικών κυττάρων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μικροπεριβάλλον και μεταγραφική ρύθμιση στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία: επικέντρωση στο μεταγραφικό παράγοντα ΤΑp63 και το ρόλο του στον αντι-αποπτωτικό φαινότυπο των λευχαιμικών κυττάρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5005964 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail