[ΟΠΣ 5047632] Μικροδοσιμετρία με τον κώδικα Monte Carlo GEANT4-DNA για υπολογισμούς RBE μη-συμβατικών ακτινοβολιών στην ακτινοθεραπεία

 

Ένταξη της Πράξης «Μικροδοσιμετρία με τον κώδικα Monte Carlo GEANT4-DNA για υπολογισμούς RBE μη-συμβατικών ακτινοβολιών στην ακτινοθεραπεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5047632 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail