[ΟΠΣ 5048511] microRNA από εξωσώματα Αρχέγονων Μεσεγχυματικών Κυττάρων του Μυελού των Οστών και διαταραχή της αιμοποίησης στα Mυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

 

Ένταξη της Πράξης «microRNA από εξωσώματα Αρχέγονων Μεσεγχυματικών Κυττάρων του Μυελού των Οστών και διαταραχή της αιμοποίησης στα Mυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα» με Κωδικό ΟΠΣ 5048511 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail