[ΟΠΣ 5049249] Μηχανισμοί μετάδοσης και αποικοδόμησης τοξικών μορφών της α-συνουκλεΐνης

 

Ένταξη της Πράξης «Μηχανισμοί μετάδοσης και αποικοδόμησης τοξικών μορφών της α-συνουκλεΐνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5049249 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail