[ΟΠΣ 5005978] Μηχανισμοί ανάπτυξης των ενδονευρώνων του προμετωπιαίου φλοιού σε παθολογικές καταστάσεις μειωμένης αναστολής

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μηχανισμοί ανάπτυξης των ενδονευρώνων του προμετωπιαίου φλοιού σε παθολογικές καταστάσεις μειωμένης αναστολής» με Κωδικό ΟΠΣ 5005978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail