[ΟΠΣ 5022549] Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5022549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail