[ΟΠΣ 5049905] Μη γραμμική δυναμική σε ολιγοπωλιακή αγορά: Ανάδειξη χαοτικής συμπεριφοράς, έλεγχος της πολυπλοκότητας με χρήση μηχανικής μάθησης και εφαρμογή σε ολιγοπώλιο της Ελληνικής αγοράς

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μη γραμμική δυναμική σε ολιγοπωλιακή αγορά: Ανάδειξη χαοτικής συμπεριφοράς, έλεγχος της πολυπλοκότητας με χρήση μηχανικής μάθησης και εφαρμογή σε ολιγοπώλιο της Ελληνικής αγοράς.» με Κωδικό ΟΠΣ 5049905 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail