[ΟΠΣ 5005723] ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005723 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail