[ΟΠΣ 5006985] «ΜΕΤΥΓΕ – Η επίδραση της παρουσίας μεταναστευτικού πληθυσμού στο σύστημα υγείας των χωρών της Ευρώπης και στην ατομική αντίληψη της υγείας των πολιτών της

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΤΥΓΕ – Η επίδραση της παρουσίας μεταναστευτικού πληθυσμού στο σύστημα υγείας των χωρών της Ευρώπης και στην ατομική αντίληψη της υγείας των πολιτών της» με Κωδικό ΟΠΣ 5006985 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail