[ΟΠΣ 5047124] Μετρικές Γεωδαισιακών Τροχιών σε Ομογενείς Χώρους Κλασικών Ομάδων Lie

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μετρικές Γεωδαισιακών Τροχιών σε Ομογενείς Χώρους Κλασικών Ομάδων Lie» με Κωδικό ΟΠΣ 5047124 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail