[ΟΠΣ 5069407] Μέτρα στήριξης της κοινωνίας λόγω της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του COVID-19 / Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

 

Ένταξη της Πράξης «Μέτρα στήριξης της κοινωνίας λόγω της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του COVID-19 / Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού» με Κωδικό ΟΠΣ 5069407 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”  

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail