[ΟΠΣ 5048553] Μεθοδολογία τηλεπισκοπικής εκτίμησης τραχύτητας χειμαρρικών υδατορρευμάτων με ελλιπή δεδομένα και ανάλυση ευαισθησίας προσομοίωσης πλημμυρών με τη χρήση διαφορετικών υδραυλικών/υδροδυναμικών προσεγγίσεων (1D,2D,1D/2D)

 

Ένταξη της Πράξης «Μεθοδολογία τηλεπισκοπικής εκτίμησης τραχύτητας χειμαρρικών υδατορρευμάτων με ελλιπή δεδομένα και ανάλυση ευαισθησίας προσομοίωσης πλημμυρών με τη χρήση διαφορετικών υδραυλικών/υδροδυναμικών προσεγγίσεων (1D,2D,1D/2D)» με Κωδικό ΟΠΣ 5048553 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail