[ΟΠΣ 5048198] Μεθοδολογία χωροχρονικής ανάλυσης των διαταραχών στους θυμαρότοπους για τη διατήρηση και αποκατάσταση τους σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, συνδυάζοντας συστήματα πολυφασματικών εικόνων σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες

 

Ένταξη της Πράξης «Μεθοδολογία χωροχρονικής ανάλυσης των διαταραχών στους θυμαρότοπους για τη διατήρηση και αποκατάσταση τους σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, συνδυάζοντας συστήματα πολυφασματικών εικόνων σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες» με Κωδικό ΟΠΣ 5048198 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail