[ΟΠΣ 5047643] Μέθοδοι Υποχώρων Krylov και Θεωρία Perron-Frobenius

 

Ένταξη της Πράξης «Μέθοδοι Υποχώρων Krylov και Θεωρία Perron-Frobenius» με Κωδικό ΟΠΣ 5047643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail