[ΟΠΣ 5049024] Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για τον Σχεδιασμό Ασύρματων Δικτύων LiFi/5G+

 

Ένταξη της Πράξης «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για τον Σχεδιασμό Ασύρματων Δικτύων LiFi/5G+» με Κωδικό ΟΠΣ 5049024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail