[ΟΠΣ 5047872] Μεταβολομική ανάλυση περιφερικού αίματος ως δυνητικός βιοδείκτης σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση με κλινική και/ή υποκλινική ενεργότητα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μεταβολομική ανάλυση περιφερικού αίματος ως δυνητικός βιοδείκτης σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση με κλινική και/ή υποκλινική ενεργότητα.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail