[ΟΠΣ 5049017] Μεταβολισμός του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF) σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές μετά από διατροφική παρέμβαση με τρόφιμο εμπλουτισμένο με αναστολέα του PAF φυσικής προέλευσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μεταβολισμός του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF) σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές μετά από διατροφική παρέμβαση με τρόφιμο εμπλουτισμένο με αναστολέα του PAF φυσικής προέλευσης»» με Κωδικό ΟΠΣ 5049017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail