[ΟΠΣ 5049514] Μεταγραφικός προσδιορισμός συνδυαστικής επαγωγής ανθεκτικότητας (προσαρμογής στο στρες) και μολυσματικότητας σε κύτταρα Listeria monocytogenes συνέπεια έκθεσης αυτών σε αντιμικροβιακές ενώσεις»

 

Ένταξη της Πράξης «Μεταγραφικός προσδιορισμός συνδυαστικής επαγωγής ανθεκτικότητας (προσαρμογής στο στρες) και μολυσματικότητας σε κύτταρα Listeria monocytogenes συνέπεια έκθεσης αυτών σε αντιμικροβιακές ενώσεις» με Κωδικό ΟΠΣ5049514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-202

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail